edusec

edusec-removebg-preview (4)

Educatia de securitate

Testul CONSPIRAT

Testul CONSPIRAT – CONȘTIENTIZAREA SPIONAJULUI ȘI RECUNOAȘTEREA
ACTIVITĂȚILOR TERORISTE

 Nivelul redus al culturii de securitate din principalele instituţii din administraţia publică centrală reprezintă o oportunitate pentru eventuale acţiuni informative ostile, în condițiile existenţei certe a interesului serviciilor de spionaj străine. Astfel, unul dintre cele mai eficiente demersuri pe care le poate face o organizație pentru a-şi proteja informațiile sensibile este de a avea un personal care a conștientizatrealitatea amenințărilor de spionaj, dar şi a celor teroriste. În acest context, propunem un model de autoevaluare a nivelului conștientizare a spionajului și recunoaștere a activităților teroriste, plecând de la o trăsătură comună a acestor activităţi, şi anume culegerea disimulată de informații.

 Sunt 30 de propoziții-afirmații referitoare la motivații, comportamente, situații, legături cu anumite
persoane / organizații / state se pot constitui în vulnerabilități. Stabiliți care este adevărată sau falsă.